Geschiedenis

Korte geschiedenis van het Zesde Regiment Huzaren van Boreel 1813 – 1815

Na het einde van de Franse overheersing in 1813 werd in opdracht van Willem I door Jonkheer Boreel een regiment lichte cavalerie (huzaren) opgericht te Haarlem. Dit regiment zou uiteindelijk uit ongeveer 600 man bestaan. Toen Napoleon in maart 1815 terugkeerde van Elba, maakten de geallieerden (Rusland, Engeland, Oostenrijk, Pruisen en Nederland) zich gereed voor de verwachte slag.

Op 16 juni 1815 nam het regiment Huzaren van Boreel deel aan de slag bij Quatre-Bras. De Huzaren arriveerden op een kritiek moment bij de slag, en werden na een lange mars direct ingezet. Hierdoor werden zij gedwongen zich overhaast voor de aanval te formeren en werden vrijwel direct uiteengeslagen door vijandelijke cavalerie en kon zich pas ten noorden van Quatre Bras weer verzamelen. Het regiment nam die dag verder niet meer aan de strijd deel. Door dit alles had Wellington echter wel de broodnodige tijdwinst gekregen om troepen in stelling te brengen.

Twee dagen later nam het regiment ook deel aan de slag bij Waterloo. Pas aan het einde van de dag, rond half vijf, kwamen ze in actie. De Nederlandse cavaleriedivisie vormde een stoplijn, teneinde de bijna tienduizend man voornamenlijk zware Franse cavalerie doordringen te beletten en de brigades deden incidenteel kleine tegenaanvallen.

Waterloo 2010

Waterloo 2010

Na het sneuvelen van Generaalmajoor Van Merlen had Boreel zich met zijn huzaren bij een Engelse brigade gevoegd, en vocht met deze brigade de slag uit. De gehele Nederlandse cavaleriedivisie was, tot het invallen van de duisternis, betrokken bij de vervolging van de Franse terugtocht.

De volledige Nederlandse Cavaleriedivisie had op 15 juni een sterkte van 3400 man. Na de slag telde men 173 doden, 814 gewonden en 450 vermisten. Van de laatste categorie zal het gros waarschijnlijk gesneuveld zijn. Een deel van de vermisten, dat krijgsgevangen was gemaakt of van de eigen troepen was afgesneden of verdwaald, keerde in de daaropvolgende weken weer bij hun regiment terug, zodat uiteindelijk de verliezen werden vastgesteld op 1235 man, 36% van de sterkte.

Van de paarden werden er ongeveer 900 gedood, 500 vermist en 300 gewond, in totaal ongeveer de helft der sterkte. De Hussaren No. 6 werden toegevoegd aan de brigade Trip. Deze brigade marcheerde met de 1e Afdeling naar Parijs, waar maandenlang de ergste ontbering werd geleden. Pas in december 1815 keerden de regimenten terug binnen de landsgrenzen. Zij werden gelegerd in Zuidnederlandse garnizoenen.

Voor meer informatie over het regiment en de deelname aan Quatre Bras en Waterloo, klik hier.

Voor de geschiedenis van het leven van Jonkheer Willem Fran├žois Boreel, klik hier.