Exercitie

Het Zesde Regiment Huzaren van Boreel

Het 6de regiment Huzaren van Boreel gebruikte in feite de franse exercitie. In 1814 was er bij het opzetten van het nieuwe Nederlandse leger simpelweg geen tijd om het wiel opnieuw uit te vinden. De meeste ervaren officieren waren afkomstig uit het Franse leger en omdat Napoleon verbannen was en de Fransen weer als bondgenoot beschouwd werden zag men er geen bezwaar in om de Franse reglementen te vertalen en over te nemen. Bij de afbeeldingen in het Nederlandse reglement zijn ze zelfs vergeten de Franse titels te vertalen.

exercitie

“Houding van de ruiter te paard op de zadeldeken”