Media

Photo’s

Below is a small selection of photos of En Vedette in action.

Waterloo 2015 - Huzaren van Boreel klaar voor de strijd

Waterloo 2015 – Huzaren van Boreel ready for battle

Waterloo 2015 - Op weg naar de vijand

Waterloo 2015 – Towards the enemy – Photo © A Pheiffer

Waterloo 2015 - De vijand is gevonden

Waterloo 2015 – The enemy has been found – Photo © Phil Thomason

En Vedette als Huzaren van Boreel - Almelo 2015 - Foto © William Quartier

Almelo 2015 – Photo © William Quartier

Gevecht tegen Rode Lanciers - Almelo 2015

Fight against the Red Lancers – Almelo 2015

In gevecht te Hoogstraten - 2014 - Foto © C. Pet

In battle at Hoogstraten – 2014 – Photo © C. Pet

Bathmen 2014 - Foto © Artur Demchenko

Bathmen 2014 – Photo © Artur Demchenko

Veluwezoom 2013 - Foto © Artur Demchenko

Veluwezoom 2013 – Photo © Artur Demchenko

'Man down' - Bourtange 2012 - Foto © Antoine van der Maesen

‘Man down’ – Bourtange 2012 – Photo © Antoine van der Maesen

Charge! - Bourtange 2012 - Foto © Antoine van der Maesen

Charge! – Bourtange 2012 – Photo © Antoine van der Maesen

Bourtange 2012 - Foto © Antoine van der Maesen

Bourtange 2012 – Photo © Antoine van der Maesen

Waterloo 2011

Waterloo 2011

Waterloo 2011 - Foto © Phil Thomason

Waterloo 2011 – Photo © Phil Thomason

Huzaar in positie 'en vedette', Haras du Pin 2010 - Foto © En Vedette

Huzaar in position ‘en vedette’, Haras du Pin 2010

Waterloo 2010

Waterloo 2010

Bourtange 2010

Bourtange 2010

Bourtange 2010 - Foto © Hilbrand

Bourtange 2010 – Photo © Hilbrand

Bourtange 2010 -Foto © Phil Thomason

Bourtange 2010 – Photo © Phil Thomason

Waterloo 2009 - Foto © Sam Faulkner

Waterloo 2009 – Photo © Sam Faulkner

Waterloo 2009 - Foto © Phil Thomason

Waterloo 2009 – Photo © Phil Thomason

Video

In this video it is shown how the brass W’s were cast, which adorn our (old) shako, sabretache and cartridge pouch.