Chasseur

Het 3ème Régiment Chasseurs à Cheval (Chasseurs de Flandre)

Het uniform dat En Vedette gebruikt voor deze uitbeelding werd officieel gedragen van 1809 tot 1812, al is het zeer waarschijnlijk dat sommige regimenten nog tot 1815 het met de ‘oude’ uniformen moesten doen.

Chasseur à Cheval - 1812

Chasseur à Cheval – 1812